/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1432-EDD/22

Id. 1/4 RD Židlochovice

Detailní popis:

Zpeněžení podílu ve výši id. 1/4 na uvedených nemovitostech v rámci insolvenčního řízení. Dům je vnitřní řadový objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům patrně není podsklepený, je zde půda a patrně nemá vybudované obytné podkroví. Stáří rodinného domu není známo a nebylo dohledáno, odhadované stáří domu je 80 a více let. Stavba nevykazuje známky významné údržby ani rozsáhlejších úprav. Dle dostupných údajů byla stavba v 60. letech modernizována, ovšem rozsah úprav není znám. Vnitřní vybavení a konstrukční řešení není známo. Stavba vykazuje známky poškození – zdivo je místy vlhké, jsou patrné praskliny, omítka místy opadaná. Předpokládá se, že stavba je určena spíše k rekonstrukci. Základy jsou patrně smíšené, konstrukce objektu je zděná, možnost smíšeného zdiva (pálená cihla, nepálená cihla, kámen). Střecha je sedlová, střešní krytina je tvořena pálenou taškou, ve dvorní části bobrovkou a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové hrubé. Jsou zde instalována plastová okna s dvojsklem. Obytné prostory jsou orientovány na východ, západ. Vchodové dveře jsou dřevěné. Odhadovaná podlahová plocha domu činí přibližně 100 m2. Dům je pravděpodobně připojen na elektřinu, vodovod a plynovod. Na pozemcích o celkové výměře 3 933 m2 se mimo stavby rodinného domu nachází vedlejší patrně hospodářská stavba přistavená k domu v jeho SZ části, V J části je k domu přistavěn průjezd/garáž. Dále se na pozemku nacházejí okrasné i ovocné trvalé porosty. Samotný pozemek je mírně svažitý. Oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Pozemek parc. č. 407/2 přímo nenavazuje na zahradu, ale je od funkčního celku oddělen silnicí č. II/425. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Dům je postaven ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Občanská vybavenost je v obci komplexní, v místě dobře dostupná. Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě parků. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů.


Nejnižší podání: 600.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 1.110.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.