/ Prodej / Nemovitosti /

Měšťanský dům, Velké náměstí č.p. 39, Kroměříž

Detailní popis:

Výstavný měšťanský dům, obsahující hlavní dvoupatrový trakt se sgrafitovou výzdobou, dále nižší trakt nádvorní a další obrácený do ulice Pilařovy. Hlavní průčelí má v přízemí podloubí a kamennou desku s Lichtenštejnským znakem. Objekt tzv. regentského domu prošel složitým stavebním vývojem od renesanční stavební fáze původně dvou samostatných objektů. V průběhu 17. století došlo patrně ke sjednocení objektů, jak ukazuje umístění deskové erbovní kartuše biskupa Karla z Lichtenštejnu-Kasterlkornu, knížete střední Evropy z roku 1665, nad druhou arkádou zprava. Dům č.p. 39 patří svou dispozicí i průčelní fasádou k nejlépe dochovaným historickým domům v Kroměříži. Dům si uchoval původní vrcholnou a pozdně renesanční přízemní dispozici zejména předního křídla do náměstí s kvalitními místy datovanými prvky kamenických ostění, většinou však z období stavebních úprav mezi lety 1652–1667. Pravé křídlo a zadní trakt do ulice Pilařovy jsou vesměs až raně a vrcholně barokní novostavby. Významnou uměleckou kvalitou vyniká dochovaná raně renesanční fasáda původně pravého domu. Objekt je situován v historickém centru města Kroměříž na Velkém náměstí č.p. 39 v sousedství Arcibiskupského zámku postaveného ve slohu raného baroka a k němu přiléhající Podzámecké zahrady. Společně s Květnou zahradou se jedná o nejvýznamnější památky Kroměříže a patří ke klenotům Moravy. Celý komplex byl zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V bezprostředním okolí se nachází velké množství kulturních památek a veškerá občanská vybavenost. Město Kroměříž se nachází asi 20 km severozápadně od města Zlín a asi 225 km východně od Prahy. Stavba je součástí parc. č. St. 265 o celkové výměře 1459 m2, v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Původní zástavba je pravděpodobně z 15. století, objekt cca z konce 17. století, byl postupně dostavován a upravován. Poslední přestavby proběhly asi v 60. letech minulého století, kdy byly v objektu směrem k náměstí zřízeny kancelářské a prodejní prostory, ostatní části byly upraveny na byty ve správě tehdejšího OPBH. V současnosti jsou prostory objektu užívány ke stejným účelům, část bytů je prázdná, prostory v I. NP slouží jako kanceláře dvěma spolkům.

Jedná se o čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími, sedlovou střechou a půdním prostorem.

Po pravé straně vstupní příčné chodby společné prostory využívané charitní organizací a Českou unií neslyšících. Po levé straně chodby schodiště do nadzemních podlaží, dále volné kanceláře muzea v a vstup do I. PP. Ve dvoře po pravé straně prostory charity a venkovní schodiště do II. NP dvorní části. Ve II. NP a III. NP uličního traktu jsou samostatné bytové jednotky stejně jako po obou stranách II. NP dvorního traktu.

Součástí objektu jsou pouze zpevněné plochy ve dvoře a přípojky inženýrských sítí. V místě je možnost napojení na všechny inženýrské sítě, město Kroměříž má kompletní infrastrukturu.

K dispozici obrazová příloha na vyžádání.

Virtuální prohlídku a propagační video je možné shlédnout na https://km39.cz/.


Navrhovatel:


Místo konání:
Dražební společnost MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, Zlín

Důležité Informace:

Evidenční číslo:


Nejnižší podání: 32.000.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.