/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1425-EDD/22

Rodinný dům Třebotov s ovocným sadem

Detailní popis:

Dražené nemovitosti se nachází v obci Třebotov asi 20 km jihozápadně od centra Prahy a 10 km od sjezdu z D0 exit 10. Obec se základní občanskou vybaveností a kompletní infrastrukturou patřící pod obec s rozšířenou působností – Černošice. Dražené nemovitosti jsou situovány na samotě na severním okraji obce. Přízemní, celopodsklepený objekt se sedlovou střechou a půdním prostorem postavený pravděpodobně v 70. letech minulého století v průměrném stavebně technickém stavu. Podle platného SÚP možnost zastavění pouze bezprostředně kolem stavby v celkové výměře cca 800 m2. Předmětem dražby je tedy pozemek p.č. St. 649 o evidované výměře 142 m2, jehož součástí je stavba č.p. 350 a pozemek p.č. 345/1 o evidované výměře 5000 m2, na kterém se nachází ovocné stromy různého stáří špatně ošetřované. V místě je možnost napojení pouze na rozvody elektro. Napojení objektu na vlastní vrtanou studnu, likvidace odpadních vod v septiku. Pozemky přístupné z veřejné komunikace po nezpevněné komunikaci. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 8.500.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 9.640.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.