/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1249-EDD/22

Garáž č. 729/29, Brno-Bohunice

Detailní popis:

Předmětem dražby je garáž č. 729/29 na ulici Ukrajinské v Brně – Bohunicích zaps. na LV 2300, k.ú. Bohunice. Jedná se o dvoupodlažní řadové garáže postavené po pravé straně ulice Ukrajinské v křižovatce s ulicí Lány na jihovýchodním okraji sídliště Bohunice. Garáž č. 729/29 v budově č.p. 729 o podlahové ploše 16,0 m2 a skládá se z 1 místnosti bez příslušenství. Vybavení garáže tvoří vrata, elektroinstalace vč. elektroměru a osvět. těles a betonová podlaha. V rámci sídliště se jedná o vyhledávanou lokalitu. V přilehlé městské části je běžná síť obchodů a služeb, obchodní nákupní středisko, restaurace, pošta, škola základní i mateřská, jesle, zdravotní středisko apod. Zastávky autobusů Gruzínská je naproti předmětu dražby. Parkovat lze mezi garážemi a pozemku p.č. 2028/2. Společnými částmi budovy jsou základy vč. izolací, obvodové a nosné zdivo, střecha vč. svodu dešťové vody, hl. svislé a vodorovné konstrukce, únikové schodiště ve štítu objektu včetně branky, rozvody kanalizace, přípojky po revizní šachtu (dešťová), rozvody elektřiny vč. jističů a rozvodových skříní, hromosvody, 2x vjezdová brána (přízemí + poschodí), východová branka v přízemí. Předmětem dražby je rovněž podíl ve výši id. 1/49 na společných částech stavby Bohunice, č.p. 729, jiná st., zaps. na LV 1542.


Nejnižší podání: 327.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 997.000, - Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.