/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1419-EDD/22

Stavební pozemek a lesní pozemky Hostěradice, okres Znojmo

Detailní popis:

Nabízíme stavební pozemek v obci Hostěradice, v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji 50 km jižně od Brna. Rozloha obce je 27,45 km2, počet obyvatel k 1.1.2021 je 1603. Poloha Hostěradic je dána rozhraním mezi Českomoravskou vrchovinou a Karpatskou soustavou, rozhraním zvaným Miroslavská hrásť. Pod Miroslavskou hrástí, v nížině zvané Boskovická brázda, leží Míšovice ve výšce 219 m n. m., Hostěradice ve výšce 212 m n. m. a Chlupice ve výšce 217 m n. m. Potok Skalička, protékající od západu okolo Chlupic, přijímá pod Hostěradicemi Míšovický potok pramenící za Míšovicemi a protékající celou obcí. Přirozeným centrem celého regionu je město Brno, vzdálené 50 km od Hostěradic. Mezi regionální centra této oblasti se řadí kromě Znojma i město Ivančice, které sice leží již na území jiného okresu (Brno-venkov), ale jen ve vzdálenosti 23 km od Hostěradic. Obec má veřejné osvětlení, je zcela plynofikována, má kanalizaci na dešťovou i splaškovou vodu s napojením na čističku odpadních vod. V obci je pošta a ordinace praktického lékaře pro dospělé. Nachází se zde Mateřská škola a Základní škola, která poskytuje základní vzdělání žáků 1. stupně (1. až 5. třída). V obci je k dispozici veřejná knihovna a kulturní dům, v jehož prostorách se nachází velký sál vhodný pro pořádání různých kulturních i společenských akcí (např. plesy, taneční zábavy, koncerty, rodinné oslavy a svatby, setkání důchodců, školní divadlo apod.). V obci se pořádá jednou za rok pouť, masopustní oslavy, pálení čarodějnic, rozsvícení vánočního stromu a jiné. Ke sportovnímu vyžití v obci slouží fotbalové hřiště, dětské hřiště a školní tělocvična. Stavební pozemky parc. č. St. 61 o výměře 215 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. V současné době se na parcele nachází torzo rodinného domu s č.p. 109 a parc. č. St. 62 o výměře 84 m2, zast. plocha a nádvoří, na kterém se nachází stavba bez č.p./če, zem. usedlost. Součástí stavební plochy je přilehlá zahrada parc. č. 181 o výměře 1666 m2, veden jako zahrada a parc. č. 7638/157 o výměře 415 m2, ostatní plocha, vše ve funkčním celku o celkové výměře 2 380 m2. V místě možnost napojení na všechny inženýrské sítě obce. Stavby na pozemcích parc. č. St. 61 a parc. St. 62 již nenachází. Odhady ceny st. parcel 900 Kč/m2. Dále jsou součástí prodeje lesní pozemek parc. č. 2901 o výměře 1114 m2 a přilehlá travní plocha parc. č. 2902 o výměře 886 m2, trvalý travní porost v extravilánu obce nesouvisle porostené. Odhady ceny lesních pozemků 25 Kč/m2.


Nejnižší podání: 2.000.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 2.825.000, - Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.