/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1405-EODD/22

Pozemky k.ú. Úhonice, okr. Praha-západ

Detailní popis:

Předmětem dražby jsou pozemkové parcely, které se nacházejí v obci a katastrálním území Úhonice. Pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plochy - ostatní komunikace č. parc. 148/6 a jako orná půda pozemky č. parc. 148/35, č. parc. 148/36 a č. parc. 148/37. Dle platného územního plánu a skutečného využití jsou pozemky č. parc. 148/6, č. parc. 148/35, č. parc. 148/37 označeny PV - veřejná prostranství - veřejná komunikace a pozemek č. parc. 148/36 označen ZV - zeleň na veřejném prostranství. Všechny pozemky jsou veřejně přístupné. Na pozemku č. parc. 148/6 je předmětem dražby též vybudovaný vodovodní řad. Pozemek č. parc. 148/6 je zpevněn zámkovou dlažbou, pozemek č. parc. 148/37 je zpevněn pouze recyklátem, pozemek č. parc. 148/35 není zpevněný – pouze zatravněný a pozemek č. parc. 148/36 je zavezen zeminou k dalšímu použití pro terénní úpravy. Na pozemku č. parc. 148/6 se nachází veřejný vodovod, který zajišťuje napojení jednotlivých stavebních parcel. Vodovodní řad na č. parc. 148/6 - Vodovodní řad vybudovaný v roce 2014 z PE 100 potrubí v průměrné hloubce 150 cm. Je uložený v pozemku č. parc. 148/6 v obci a katastrálním území Úhonice. Pozemek č. parc. 148/6 - Dlážděná ulice - Pozemek č. parc. 148/6 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a katastrálním území Úhonice. Pozemek je veřejnou komunikací, která zpřístupňuje jednotlivé stavební pozemky. Na pozemku se nachází zámková dlažba s obrubníky, veřejná kanalizace, veřejné osvětlení, elektrické rozvody, které nejsou předmětem dražby. Vodovodní řad, který je v pozemku uložený je oceněn samostatně. Pozemek se nachází v ulici Dlážděná. Pozemek č. parc. 148/35 Ptická ulice - Pozemek č. parc. 148/35 orná půda je veden v platném územním plánu pod označením PV – veřejné prostranství veřejná komunikace. Tvoří přístup ke stavební parcele. Pozemek se nachází v zastavěné části obce Úhonice, katastrálním území Úhonice. Není upraven zpevněným povrchem je pouze zatravněn. Pozemek č. parc. 148/36 mezi Ptickou ulicí a ulicí Ke Hřišti - Pozemek č. parc. 148/36 orná půda je v platném územním plánu veden pod označením ZV – zeleň na veřejných prostranstvích. Nachází se mezi ulicemi Ptická a Ke Hřišti. Má trojúhelníkový tvar a celý pozemek je zavezen zeminou k dalšímu použití pro terénní úpravy. Pozemek se nachází v obci a katastrálním území Úhonice. Pozemek č. parc. 148/37 v ulici Ke Hřišti - Pozemek č. parc. 148/37 orná půda je fakticky ostatní plochou - ostatní komunikací součástí ulice Ke Hřišti a je takto i veden v platném územním plánu obce pod označením PV veřejná prostranství - ostatní komunikace. Pozemek má pouze zpevněný povrch z recyklátu. Nachází se v zastavěné části obce a katastrálním území Úhonice. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel neodpovídá za vady předmětu dražby (§ 63 odst. 1 věta druhá zákona o veřejných dražbách). Smluvní strany se dohodly, že předmět dražby bude dražen ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem).


Nejnižší podání: 1.026.600,- Kč

Cena dosažená vydražením: 1.026.600,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.