/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1417-EDD/22

Lesní pozemky k.ú. Besedice

Detailní popis:

Pozemky p.č. 1184, p.č. 1271, p.č. 1272 vedené jako lesní pozemky a pozemek p.č. 3446 ostatní plocha, všechny porosteny lesními porosty. Pozemky o celkové výměře 9.186 m2. Pozemky se nacházejí v obci Koberovy, k.ú. Besedice, okres Jablonec nad Nisou asi 7 km severně od Turnova.


Nejnižší podání: 200.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 200.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.