/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1416-EDD/22

Id. 1/2 pozemky k.ú. Ratíškovice

Detailní popis:

Městys Ratíškovice asi 6 km severně od Hodonína. V obci je kompletní infrastruktura a základní občanská vybavenost. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. ? k zemědělským pozemkům v extravilánu obce. Pozemky p.č. 2605/156 a p.č. 2605/343 v šířce pouze cca 5 m ve stávajícím obhospodařovaném lánu mezi Ratíškovicemi a Dubňany v lokalitě „Náklo”. Pozemky p.č. 3194/198, pč. 3194/199 a a pč. 3197/9 rovněž ve stávajících obhospodařovaných lánech v lokalitě „Díly” mezi Ratíškovicemi a Vacenovicemi. Na pozemku p.č. 3197/9 je větrolam ze vzrostlých stromů. Pozemek p.č. 3198/19 zaps. na LV 1042 je situován na konci pozemku p.č. 3194/198 a tvoří rovněž větrolam.


Nejnižší podání: 65.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 65.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.