/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1370-EDD/22

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na garáži k.ú. Vsetín

Detailní popis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 ke stavbě bez čp/če – garáži zaps. na LV č. 4094, k.ú. Vsetín, která se nachází v souvisle zastavěném území okrajové části obce Vsetín, ulice Jasenická. Okolí nemovitosti tvoří smíšená zástavba – řadové garáže, bytové domy, komerční objekty, základní a mateřská škola. Přístup k nemovitosti je zpevněný po pozemcích ve vlastnictví města Vsetín. Nemovitost se nachází v povodňové zóně kód „3“, ve vzdálenosti cca 5 km se nachází potok Jasenice. Město Vsetín má kompletní občanskou vybavenost, kompletní síť obchodů a služeb, kompletní inženýrské sítě, nemá cenovou mapu stavebních pozemků. Město Vsetín má cca 25.974 obyvatel. Garáž bez čp/če je postavená na pozemku parc. č. 6271, pozemek je ve vlastnictví města Vsetín a není předmětem dražby. Jedná se o garáž krajní, zděnou, přízemní a nepodsklepenou. Zastřešení pultovou střechou s krytinou živičnou, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, základy jsou betonové, svislé konstrukce zděné. Vrata kovová dvoukřídlová, podlaha betonová. Vnitřní úprava zdí – vápenné omítky malby, vnější úprava zdí – břízolitové omítky. Garáž je napojena na síť elektro. Stáří garáže je cca 40 let. Zastavěná plocha: 18 m2.


Nejnižší podání: 46.666,- Kč

Cena dosažená vydražením: 70.888,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.