/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1434-EODD/22

Pozemek parc. č. 984/5, k.ú. Kateřinky u Opavy

Detailní popis:

Dražený pozemek je užíván jako zahrada, s plochou 3.557 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako – plochy zemědělské – zahrady (ZZ). Na pozemku se nachází okrasné a ovocné dřeviny, oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je přes soukromý pozemek cizího subjektu – věcné břemeno ve prospěch majitele draženého pozemku není zřízeno. Pozemek je umístěn na severovýchodním okraji obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě s průmyslovou zónou. Dostupnost obchodů je úplná – vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V obci je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení. V obci je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití. Je zde kompletní sestava úřadů a v obci je pobočka České pošty. Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů v docházkové vzdálenosti a možnost parkování je na vlastním pozemku. Jsou zde bezproblémové vztahy – vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a dle znalostí zpracovatele posudku v okolí pozemku není zvýšena kriminalita – zločiny jsou zde výjimečné. Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. Na pozemek je přivedena elektřina a voda z rodinného domu č.p. 75, který je ve vlastnictví cizí osoby. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 1.200.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 1.450.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.