/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1415-EDD/22

Výrobně-skladovací hala, Otrokovice

Detailní popis:

Samostatně stojící hala. Nepodsklepená stavba s jedním nadzemním podlažím. Střecha nízká sedlová. Půdorys zastavěné plochy je obdélníkový s podélnou osou v orientaci východ-západ. Hlavní vstupy je v úrovni 1. NP od silnice na severní straně haly. Schodiště a výtah propojující více podlaží se tedy nevyskytují. Výjimkou je pouze vnitřní schodiště v hlavním prostoru haly do patra ocelového ochozu, který je vybudován jako vnitřní vestavba v tomto prostoru.


Nejnižší podání: 8.000.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 12.200.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.