/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1408-EODD/22

Zemědělský areál – lesní školka Kletné (bývalý CE WOOD, a.s.)

Detailní popis:

Dražené nemovitosti se nachází v blízkosti Městys Suchdol nad Odrou na trase Hranice na Moravě – Studénka – Ostrava asi 4 km od sjezdu z D1 – exit 321 a 7 km SZ od okresního města Nový Jičín. Místní část Kletné leží asi 500 m severozápadně od kmenové obce. Dražený areál se nachází po levé straně silnice při vjezdu do Kletné a stávající dálnice D1. Areál pěstitelské firmy o rozloze cca 8,5 ha slouží k pěstování rychle rostoucích dřevin. Jako obslužné provozy slouží stávající výrobní a skladová hala na pozemku p.č. 534/4, dále sestava kancelářských UNIMO buněk se zděnou kotelnou na pozemku p.č. 526 a objekt tzv. „sněžné jámy” na pozemku p.č. 439/8. Na cizím pozemku p.č. 534/1 jsou umístěny ocelové nádrže na vodu s vodárnou sloužící jako akumulace vody z vrtané studny pro potřebu závlah. Ostatní pozemky slouží pro potřeby farmy. V místě je možnost napojení pouze na rozvody silnoproudu, příjezd k hlavním objektům je možný po zpevněné komunikaci. Napojení objektů na vlastní zdroj vody, likvidace odpadních vod pravděpodobně v jímkách na vyvážení. Část zemědělských pozemků v ochranném pásmu dálnice D1. 1) Výrobní a skladová hala na pozemku p.č. 534/4 Volné skladové prostory v jednotlivých částech oddělené zděnými příčkami, na konci objektu nefunkční kotelna na tuhá paliva. Technické řešení: Standardní montovaná ocelová hala se zděnými vnitřními příčkami a štítovými stěnami, obvodový plášť v kombinace zdiva a dřevěného zatepleného opláštění, zavěšené podhledy na ocelovém krovu, na krovu dřevěné krokve po vlašsku a eternitové vlnovky. Kompletní klempířské konstrukce, betonové podlahy, vnitřní hladké omítky, venkovní omítky břízolitové a dřevěné opláštění. Dřevěná vrata, dřevěná zdvojená okna a dřevěné vnitřní dveře. Standardní rozvody elektro 400/240 V a nefunkční ústřední vytápění. Objekt v průměrném stavebně technickém stavu se zanedbanou údržbou. 2) sestava UNIMO buněk s kotelnou na pozemku p.č. 526 Jedná se o sestavu 8 ks oboustranných UNIMO buněk se společnou vnitřní podélnou chodbou. Jednotlivé buňky slouží jako kanceláře, šatny a sociální zařízení zaměstnanců. Na konci sestavy je zděná kotelna na tuhá paliva. Technické řešení: Standardní montované UNIMO buňky na betonové základové desce. Objekty neužívané zchátralé vhodné pouze k asanaci – možnost využití pouze ocelové nosné konstrukce Všechno vnitřní vybavení a zařízení nefunkční dožité. Napojení na inženýrské sítě Objekty jsou napojeny pouze na rozvody silnoproudu a vlastní zdroj vody. Administrativní část má pravděpodobně pouze jímku na vyvážení odpadních vod.


Nejnižší podání: 7.900.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 7.900.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.