/ Elektronická aukce / Nemovitosti / 305-EA/21

Podíly na pozemcích, k.ú. Nivnice a Staré Město u Uherského Hradiště

Detailní popis:

Předmětem prodeje formou elektronické aukce je soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství po zemřelé Marii Soukeníkové. Soubor věcí nemovitých je zpeněžován formou elektronické aukce pod názvem „Podíly na pozemcích, k.ú. Nivnice a Staré Město u Uherského Hradiště“ a je tvořen těmito nemovitostmi: Soubor věcí nemovitých je tvořen tímto: ? Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/26 na pozemku p.č. 9193, o výměře 3 300 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond zapsáno na LV č. 79 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, Katastrální území Nivnice, obec Nivnice, okres Uherské Hradiště ? Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 3/224 na pozemku parc. č. 6114/169, o výměře 3 646 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond ? Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 3/227 na pozemku parc. č. 6137/2 o výměře 35 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace zapsáno na LV č. 3515 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, Katastrální území Staré Město u Uherského Hradiště, obec Staré Město, okres Uherské Hradiště (dále jen jako „předmět prodeje“).


Nejnižší podání: 3.530,- Kč

Cena dosažená vydražením: 3.530,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.