/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1395-EDD/22

Pozemek parc. č. 2688/110, Plzeň

Detailní popis:

Zpeněžení pozemku v rámci insolvenčního řízení. Pozemek se nachází v Plzni, ulice Částkova. Jedná se o pozemek p.č. 2688/110 o výměře 38 m2, v katastru nemovitostí vedeno jako ostatní plocha se způsobem využití jako ostatní komunikace. V těsném sousedství ČS MOL. Tvoří veřejné zpevněné chodníky na okraji sídlištní zástavby. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel neodpovídá za vady předmětu dražby (§ 63 odst. 1 věta druhá zákona o veřejných dražbách). Smluvní strany se dohodly, že předmět dražby bude dražen ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem).


Nejnižší podání: 38.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 38.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.