/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1362-EDD/22

Bistro a bar s letní zahrádkou, Na Barborce, Třebíč

Detailní popis:

a) Soubor věcí nemovitých
Dražená nemovitost se nachází v Třebíči, k.ú. Podklášteří, ulice Zadní. Město s kompletní infrastrukturou a kompletní občanskou vybaveností. Dražený objekt se nachází na rohu ulic Zadní a U Barborky na severozápadním okraji města jako krajní v řadové zástavbě. V místě je možnost napojení na všechny IS obce.

Přízemní rodinný dům č.p. 91, který je součástí pozemku parc. č. St. 293 je nepodsklepený se sedlovou střechou a podkrovím postavený pravděpodobně počátkem 20. století a sloužil jako restaurace.
Základy pravděpodobně betonové s funkční izolací proti zemní vlhkosti, zdivo v tl. do 45 cm, stropy s rovným omítaným podhledem. Sedlový krov, krytina z pálených tašek klempířské konstrukce z TiZn plechu, venkovní hladká štuková omítka s nátěrem, vnitřní omítky štukové, keramické obklady kuchyně a sociálního zařízení, standardní zařizovací předměty – umývadla, pisoáry a spl. WC. Dřevěná kastlová okna v kombinaci s okny zdvojenými, vnitřní dřevěné dveře do obložkových. Vnitřní rozvody zdravotechniky a elektroinstalace standardní. Příprava TUV el. boilerem, vytápění řešeno kotlem na plyn a otopnými panely. Betonové podlahy a kombinace keramické dlažby a PVC. Objekt v dobrém stavebně technickém stavu. Objekt je veden jako rodinný dům, ale využíván byl jako restaurace! Není provedena rekolaudace.

b) Soubor věcí movitých je tvořen vybavením restaurace.
Byl využíván v rámci provozu restaurace na uvedené adrese, jejíž hlavní náplní byly stravovací služby.


Nejnižší podání: 3.850.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 3.850.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.