/ Klasická aukce / Nemovitosti / 312-A/22

Nebytový prostor Sádek, okr. Příbram

Detailní popis:

Objekt bývalé prodejny „Jednota“, postavené v polovině 70.let. Interiér tvoří vlastní prodejní plocha, dále sklady, sociální zařízení pro obsluhu a zapuštěná kotelna. Betonové základy, zdivo v tl. do 40 cm, stropy s rovným omítaným podhledem pravděpodobně hurdiskové, nízký sedlový dřevěný krov a eternitové vlnovky. Klempířské konstrukce z pozink. plechu, ocelové výkladce v kombinaci s dřevěnými zdvojenými okny, plechové dveře vstupní, vnitřní dveře chybí. Betonové podlahy a dlažba v kombinaci s cem. potěrem. Vnitřní hladké omítky, venkovní omítky břízolitové. Všechny vnitřní rozvody poškozené a nefunkční. Příslušenství objekt nemá a je napojen na inženýrské sítě obce. Objekty na pozemku p.č. St. 88 o výměře 224 m2. Okolní pozemky ve vlastnictví obce.


Nejnižší podání: 1.400.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 1.610.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.