/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1375-EDD/22

Rodinný dům Jalubí, č.p. 217

Detailní popis:

Přízemní dům, č.p. 217, koncový, v řadové zástavbě, v rovinném terénu, při místní komunikaci vedoucí na Nový Svět. Dispozice: chodba, vlevo do ulice průjezd, vpravo kuchyň, ložnice, komora, spíž, sklad. Konstrukčně je dům tradičního provedení, zděný, ze zdiva smíšeného, v převážné části bez dostatečného tepelného odporu, v tloušťkách do 30 cm a do 45 cm. Osazen je na základových pasech, bez funkční izolace proti zemní vlhkosti. Stropy jsou převážně s rovnými podhledy, dřevěné, v průjezdu chybí. Krov sedlový, krytina z betonových tašek, oplechování pozinkované. Vnitřní omítky vápenné, hladké a štukové, obklady neúplné. Fasádní omítky hladké, obklady částečné. Podlahy dlažby, prkenné, cementový potěr. Okna jsou převážně dvojitá, kastlová. Dveře hladké a náplňové, vrata svlaková. Vytápění pouze přenosné, elektrickým radiátorem, v části lokální na tuhá paliva, rozvody studené vody. Elektroinstalace světelná i třífázová, jištění pojistkami. Vybavení je minimální. Dům je postaven podle odborného odhadu ve třicátých letech minulého století. Dům má pouze 1 nadzemní podlaží, průměrná zastavěná plocha je 126 m2. Údržba je minimální, pouze vyměněna střecha včetně krytiny, ve zdivu šikmé trhliny cca 1 až 2 cm v důsledku nestejnoměrného sedání i s ohledem na osazení na okraji potoka, v údolním prostředí. Pozemek parc. č. 113, tvoří jednotný funkční celek s pozemkem zastavěným rodinným domem, sloužící jako zahrada. Pozemek parc. č. 3263, vedený i užívaný jako orná půda, v půdním celku.


Nejnižší podání: 930.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 1.110.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.