/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1403-EODD/22

Id. 1/6 na RD Podlesí č.p. 430, Valašské Meziříčí

Detailní popis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na pozemku parc. č. 573, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 165 m2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 430, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na pozemku parc. č. 574, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 64 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba a dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na pozemku parc. č. 575/1, druh pozemku: zahrada o celkové výměře 919 m2.


Nejnižší podání: 600.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 600.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.