/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1357-EODD/22

Lesní pozemky a orná půda Uherské Hradiště, Zlín, Karviná, Hodonín, Prostějov a Rychnov nad Kněžnou

Detailní popis:

Předmětem dražby jsou lesní pozemky v jednotlivých k.ú. převážně vytěžené s ponechanými zbytky porostů částečně porosteny náletovými dřevinami jak jehličnatými, tak listnatými porosty. Vzhledem k této skutečnosti byly prakticky oceněny pouze pozemky, neboť hodnota dřevní hmoty je minimální. Lesní pozemky tohoto typu (vytěžené s náletovými dřevinami) se prodávají za ceny od 5,- Kč/m2 do 10,- Kč/m2. Zemědělské pozemky (orná půda) se prodávají v průměru v rozmezí od 15,- do 40,- Kč/m2. Předmětem dražby jsou následující pozemky: LV 150 v k.ú. Kostelecké Horky, okres Rychnov nad Kněžnou – lesní porosty a trvalý travní porost o celkové výměře 50.523 m2, LV 422 v k.ú. Ludmírov, okres Prostějov – lesní pozemek o výměře 5.210 m2, LV 831 v k.ú. Horní Žukov, okres Karviná – lesní pozemek o výměře 7.887 m2 LV 1680 v k.ú. Archlebov, okres Hodonín – lesní pozemky o výměře 5.108 m2 LV 535 v k.ú. Žlutavy, okres Zlín – lesní pozemek o výměře 6.255 m2 LV 4912 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, okres Zlín – lesní pozemek o výměře 2.968 m2 LV 25 v k.ú. Popovice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště – lesní pozemky o výměře 7.689 m2 a orná půda o výměře 396 m2 LV 505 v k.ú. Mistřice I, okres Uherské Hradiště – lesní pozemky o výměře 7.968 m2 LV 624 v k.ú. Podolí nad Olšavou, okres Uherské Hradiště – lesní pozemek o výměře 4.260 m2 LV 732 v k.ú. Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště – lesní pozemek o výměře 3.137 m2 LV 809 v k.ú. Kudlovice, okres Uherské Hradiště – lesní pozemek o výměře 2.980 m2 LV 823 v k.ú. Záhorovice, okres Uherské Hradiště – lesní pozemek o výměře 4.082 m2 LV 1010 v k.ú. Prakšice, okres Uherské Hradiště – trvalý travní porost a ostatní plocha o výměře 1.367 m2 LV 1079 v k.ú. Pitín, okres Uherské Hradiště – lesní pozemek a travní porost o výměře 20.973 m2 v podílu id. 1/2: 10.486 m2 LV 1703 v k.ú. Březolupy, okres Uherské Hradiště – orná půda o výměře 13.687 m2 LV 2887 v k.ú. Nivnice, okres Uherské Hradiště – lesní pozemky o výměře 7.429 m2 LV 4838 v k.ú. Hluk, okres Uherské Hradiště – lesní pozemek o výměře 2.659 m2 Celkem lesní pozemky: 124.181 m2 Ostatní plocha a zemědělské pozemky: 19 910 m2


Nejnižší podání: 1.150.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 1.610.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.