/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1337-EDD/21

Pozemky a stavby k.ú. Hašlovice, Větřní

Detailní popis:

Obec Větřní leží cca 6 km jižně od Českého Krumlova a cca 30 km od statutárního města České Budějovice. Dražené nemovitosti jsou lokalizovány v jižní části okrajové části Větřní u silnice vedoucí z Větřní na Rožmberk. Dopravní dostupnost je po silnici E160 z Českého Krumlova. Občanská vybavenost v obci Větřní – mateřská školka, základní škola, zubař, praktický lékař, obchody, restaurace, sportoviště, bazén. Kompletní občanská vybavenost je v cca 6 km vzdáleném Českém Krumlově. Jedná se o kompaktní pozemek sestávající z pěti samostatných pozemkových parcel. Pozemky se nacházejí ve svahu (východní svah) směrem k silnici vedoucí z Větřní na Rozmberk. Pozemky jsou zarostlé dřevinami. Část pozemku parc. č. 2452/2 o výměře 5.200 m2 je určená územním plánem jako PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – PRŮMYSL A SLUŽBY. Ostatní část pozemku o výměře 7.260 m2 je vedena v územní plánu jako PLOCHY PŘÍRODNÍ. Na pozemku se nacházejí torza staveb o kruhovém půdorysu, která kdysi sloužila jako součást dopravníkové cesty dřevní štěpky.


Nejnižší podání: 984.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 984.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.