/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1352-EODD/22

Vodojem Svéráz

Detailní popis:

Místopis: Obec Větřní leží cca 6 km jižně od Českého Krumlova a cca 30 km od statutárního města České Budějovice. Dražený pozemek se nachází v k.ú. Hašlovice cca 1 km severně od intravilánu obce. Občanská vybavenost ve Větřní – mateřská školka, základní škola, zubař, praktický lékař, obchody, restaurace, sportoviště, bazén – vše ve Větřní. Kompletní občanská vybavenost je v Českém Krumlově – cca 6 km. Jedná se o mírně svažitý pozemek směrem k východu přibližně obdélníkového tvaru s krčkem zajišťujícím právní přístup z veřejné komunikace. Na pozemku se nachází stavba nezapsaná a nezakreslená v KN – vodojem Svéráz. Jedná se o inženýrské dílo zděné nadzemní části s cca 500 m3 nádrží z železobetonu. dílo pochází z r. 1929 dle inventární karty. Dílo je nevyužívané bez rekonstrukcí a oprav. Znalec neměl umožněn přístup, ale byla poskytnuta fotodokumentace interiérů díla. Dle uvedené dokumentace, náletových dřevin a roku výstavby se lze domnívat, že dílo již je za hranicí své technické životnosti a nelze jej pro původní určení využívat. Pozemek je v územním plánu veden v plochách technické infrastruktury.


Nejnižší podání: 1.450.000,-Kč

Cena dosažená vydražením: 1.450.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.