/ Elektronická aukce / Nemovitosti / 1328-EDD/21

Id. 1/2 k pozemku parc. č. 198/106, k.ú. Kozlany

Detailní popis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 k pozemku parc. č. 198/106 o celkové výměře 295 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, zaps. na LV č. 243 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč, pro katastrální území Kozlany, obec Kozlany a okres Třebíč.


Nejnižší podání: 130.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 307.000, - Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.