/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1338-EDD/21

Id. 1/5 RD Nedašova Lhota

Detailní popis:

Prodej podílu o velikosti id. 1/5 na uvedených nemovitostech. Nedašova Lhota je větší obec, která leží asi 5,5 km jihovýchodně od města Valašské Klobouky. Nachází se na moravsko-slovenském pomezí v Chránění krajinné oblasti Bílé Karpaty. Obcí prochází silnice III. třídy Brumov - Bylnice - Slovensko. Protéká zde potok Nedašovka a jeho přítoky. Rodinný dům č.p. 32 na pozemku parc. č. St. 54 je umístěn východně od centrální části obce Nedašova Lhota, v rozvolněné uliční zástavbě u místní komunikace, ve vzdálenosti cca 250 m od silnice III. třídy a cca 500 m od nejbližší zastávky hromadné dopravy. Dům je zděný, volně stojící, obdélníkového půdorysu, částečně podsklepený, zastřešený sedlovou střechou bez využití podkroví. V domě je umístěna jedna podstandardní bytová jednotka bez sociálního zařízení. Dům je napojen na elektrické rozvody, zdrojem pitné vody je vodovod, splaškové vody jsou svedeny do žumpy. V místě možnost napojení na veřejný vodovod PVC DN 80, plynovod, elektrické vedení a kanalizaci PP DN 250. Původní část domu je užívána od roku 1945, přístavba východní části od roku cca 1960 a přístavba západní části od roku cca 1970. Dům je zdevastovaný požárem v roce 2018, na domě je zanedbaná údržba, ve zdivu se projevuje vzlínající hydroskopická vlhkost a jsou něm patrné statické trhliny. Konstrukce jsou původní, stavebně technický stav je velmi špatný a vyžaduje generální rekonstrukci či demolici. Stavba není užívána a není ani k bydlení pro svůj stavebně technický stav schopna.


Nejnižší podání: 10.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 52.600,-

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.