/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1285-EDD/21

Nemovitosti Krásná Studánka

Detailní popis:

Podíl o velikosti id. 3/6 na RD, k.ú. Krásná Studánka vč. podílů o velikosti id. 3/12 na ostatních pozemcích (jiné LV) LV č. 573: Jedná se o pozemek polní cesty, situovaný SZ od Krásné Studánky, uprostřed luk a polí. Přístup z komunikace města Liberec. Daný pozemek obsluhuje okolní pole a louky. LV č. 191: Jedná se o pozemek trvalého travního porostu, zarostlý náletovou zelení, situovaný SZ od Krásné Studánky, uprostřed luk a polí. Přístup z komunikace města Liberec. Pozemek je zemědělsky méně využívaný z důvodu zarostlosti stromy a keři. LV č. 581: Jedná se o pozemek trvalého travního porostu, na hranici louky a pole, situovaný SZ na okraji Krásné Studánky, uprostřed luk a polí. Přístup není možný z veřejné komunikace. Jedná se o srpek travního porostu. LV č. 447: Jedná se o dvoupodlažní starší rodinný dům. Na úrovni suterénu přístavba dřevěné truhlářské dílny, přiléhá k němu běžně velká zahrada umístěná z části ve svahu. Nemovitost se nachází v části Krásná Studánka, spadající pod Liberec. Nemovitost sousedí s místní asfaltovou komunikací. Nemovitost je umístěna ve volnější zástavbě dalších objektů k bydlení. Centrum Liberce je vzdáleno cca 5 km. V této části města je pouze minimální občanská vybavenost. Cca 150 m od nemovitosti je zastávka autobusu. Pozemky ve funkčním celku s domem mají výměru 944 m2. Nemovitosti jsou přístupné po místní asfaltové komunikaci, která přiléhá k pozemku ze SZ strany, další přístup je možný štěrkovou cestou z JZ strany na pozemek zahrady a k truhlářské dílně v suterénu domu. K dispozici jsou elektro sítě, voda je odebírána ze studny, splašky svedeny do vlastního septiku. Úpravy pozemku zahrady drobné zpevněné plochy, drobné přístřešky, inženýrské sítě, studna, septik, branka, oplocení, zeleň. Stáří domu je cca 80 let. Dům má obdélníkový půdorys s vystupujícími částmi. Má jedno nadzemní podlaží, částečný suterén, obytné podkroví, neobývanou půdu. Zastřešení je sedlovou střechou. Vstup do domu je hlavním vchodem ze silnice přes verandu, případně dveřmi do suterénu ze zahrady. V 1PP je sklep, kotelna, dílna. V 1NP se nachází 5 pokojů, zádveří, 2. kuchyň, 2x koupelna, komora. V podkroví se nachází 2 pokoje, kuchyň, koupelna, podstřešní prostory. Na půdě jsou podstřešní prostory stavebně neupraveny. Dům je rozdělen na 3 samostatně užívané části. Koupelna v 1NP prochází rekonstrukcí. Obvodové zdivo zděné, z části kamenné. Fasáda domu je omítaná, z části opadaná. Oplechování je pozink, starší. Okna jsou plastová s izolačním zasklením. Vnitřní podlahy jsou laminátové plovoucí a keramické dlažby, z části staré prkenné, v suterénu betonové. Vnitřní dveře dřevěné. V kuchyni jsou starší kuchyňské linky. Vytápění domu je řešeno kotlem na tuhá paliva a rozvody ÚT s deskovými tělesy. Obytná část 205 m2. Objekt vhodný k rekonstrukci.


Nejnižší podání: 1.254.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 1.254.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.