/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1318-EDD/21

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na nemovitosti č.e. 77, k.ú. Všemily

Detailní popis:

Předmětem prodeje je pouze podíl o velikosti id. 1/3 na daných nemovitostech ! Soubor věcí je tvořen těmito nemovitostmi: - spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. St. 238 o výměře 33 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území Součástí je stavba: Všemily, č.e. 77, rod. rekr Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 238 - spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 807/3 o výměře 260 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Děčín, pro katastrální území Všemily, obec Jetřichovice a okres Děčín Rekreační objekt je vystavěn jako samostatná stavba a má jedno nadzemní podlaží. Stavba je celkově podsklepená, není zde půda a obytné podkroví není vybudované. Objekt byl postaven v roce 1983. Základy jsou kamenné, konstrukce objektu je dřevěná srubová z kulatiny cca 10 cm, stěny mají tloušťku celkem 12 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Sklep je vystavěn z pískovcových kvádrů. Rekreační objekt má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří živičná lepenka a pro klempířské prvky byl použit pozinkovaný plech. Zateplení pláště není provedeno. Dispozičně je rekreační objekt řešen jako 1+1. V rekreačním objektu se nachází pokoj o výměře 9,49 m2, pokoj o výměře 15,50 m2, sklep o výměře 20,00 m2, venkovní veranda o výměře 5,63 m2. Podlahová plocha činí 24,99 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 50,62 m2. Koupelna zde není, na pozemku je suché WC. Kuchyň zde není. V obytných místnostech je prkenná podlaha a lino. V rekreačním objektu není přípojka zdroje elektřiny. Vodovod není zaveden, tzn. V objektu nejsou řešeny odpady a zemní plyn není zaveden. V objektu je topení řešeno lokálně kamny a topná tělesa nejsou součástí objektu. Rekreační objekt nedisponuje zdrojem teplé vody. Stěny jsou bez vad, střecha je provedena podstandardně, okna rekreačního objektu jsou zastaralá, podlahy jsou bez vad, objekt je bez vybavení a bez rozvodů. Objekt je vhodný k rekonstrukci. Přístup k objektu je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Jsou zde dobré parkovací možnosti přímo u objektu. Objekt je postaven na polosamotě samotě u říčky Srbská Kamenice a charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě.


Nejnižší podání: 150.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 164.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.