/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1333-EDD/21

Víceúčelový objekt Kroměříž, ul. Prusinovského

Detailní popis:

Prodej víceúčelového objektu v centru města Kroměříže. 1) Administrativní a prodejní budova č.p. 351, stojící na pozemku parc. č. St. 119/4 se nachází v řadové zástavbě ulice Prusinovského. Realizován v tradiční zděné technologii byl v roce 1965, ve vzniklé proluce v místě původně asanovaného objektu. Objekt má jedno podzemní a 4 nadzemní podlaží. V I.PP je plynová kotelna a skladové prostory, v I.NP jsou prodejny, ve II. až IV.NP se nachází kanceláře. Vše se základním hygienickým vybavením na každém podlaží. Betonové základy s funkční izolací, zdivo cihelné v tl. 60 cm, betonové monolitické stropy, plochá střecha, krytina živičná, klempířské konstrukce z pozink. plechu, vnitřní omítky štukové, venkovní břízolitové od ulice a vápenné štukové s nátěrem ze dvora. Betonové schody terasové, standardní vnitřní dlažby a obklady WC. Je zde plynové ústřední topení, rozvody z ocel. trubek a plechové radiátory, standardní rozvody elektroinstalace a ZTI. Dveře jsou dřevěné hladké, okna dřevěná zdvojená, v I.NP ocelové výkladce. Betonové podlahy, standardní terasová dlažba a PVC. V kancelářích jsou volné koberce. Vnitřní vybavení - splachovací WC, umyvadla a sprchy. Vnitřní rozvody SLP, standardní odvětrání. Zastavěná plocha budovy je 229 m2. 2) Prodejní budova bez čp/če, postavená na pozemku parc. č. St. 119/3: Třípodlažní objekt je postaven jako žb. monolitický skelet a je umístěn ve dvoře na pozemku parc. č. 119/4. V I.PP se nachází plynová kotelna, bar, taneční parket, posezení, mixážní pult, sociální zázemí, kancelář a skladové místnosti. V I. a II.NP se nachází prodejní prostory se sociálním zařízením pro zaměstnance. Objekt je z roku 1969, betonové pasy a patky izolované, žb. monolit. tyčová konstrukce s vyzdívaným opláštěním. Stropy jsou betonové monolitické, střecha zateplená s mírným sedlovým spádem, krytina živičná, klempířské konstrukce z pozink. plechu. Vnitřní i venkovní omítky jsou vápenné, štukové s malbou a nátěrem. Betonové schody, vnitřní dveře dřevěné, okna dřevěná zdvojená, betonové podlahy a PVC nebo volné koberce. Ústřední topení kotlem na plyn, plechové radiátory. Standardní vnitřní rozvody elektro 380/220 V, ZTI a ÚT. Vnitřní vybavení - splachovací WC, pisoáry, umyvadla. Zastavěná plocha budovy je 276 m2. 3) budova garáže na pozemku parc. č. St.119/2 4) zpevněné plochy na pozemku parc. č. 3735: betonové zpevněné plochy ve dvoře 5) pozemky vedené jako zastavěné plochy: parc. č. St. 119/2 o výměře 21 m2, parc. č. St.119/3 o výměře 316 m2, parc. č. St.119/4 o výměře 302 m2 a plocha ostatní na pozemku parc. č. 3735 o výměře 260 m2. Vše ve funkčním celku. Celková výměra činí 899 m?. Prohlídka předmětu byla stanovena na tyto dva termíny: 1. termín dne 24. 11. 2021 v 10:00 hod. 2. termín dne 01. 12. 2021 v 10:00 hod. Zájemci o prohlídku nechť potvrdí závazně svou účast telefonicky. Půdorysy k dispozici na vyžádání.


Nejnižší podání: 21.000.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 25.252.525,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.