/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1327-EDD/21

Rodinný dům Hluboké Dvory č.p. 9, okres Brno-venkov

Detailní popis:

Předmětem dražby jsou věci nemovité, a to pozemky parc.č. 92, 93, 94/1, 94/2, 95, součástí pozemku parc. č. 92 je zemědělská stavba bez čp/če, součástí pozemku parc. č. 93 je zemědělská stavba bez čp/če, součástí pozemku parc. č. 94/2 je zemědělská stavba bez čp/če, součástí pozemku parc. č. 95 je stavba rodinného domu č.p. 9 v obci Hluboké Dvory, okrese Hluboké Dvory, vše se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Hluboké Dvory, obec Hluboké Dvory, okres Brno-venkov, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 44.


Nejnižší podání: 800.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 820.000, - Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.