/ Elektronická dražba / Pohledávky / 1270-EODD/21

Pohledávky dlužníka Tirozet s.r.o.

Detailní popis:

Předmětem dražby jsou pohledávky dlužníka Tirozet s.r.o.za jeho dlužníky dle přiloženého Seznamu pohledávek, které jsou draženy pod názvem: „Pohledávky dlužníka Tirozet s.r.o.“ (dále jen „předmět elektronické dražby“).


Nejnižší podání: 350.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 350.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.