/ Klasická dražba / Nemovitosti / 1330-ODD/21

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 k bytové jednotce č. 3142/18, U Nesypky 3142/6a, Praha 5 – Smíchov a další příslušenství

Detailní popis:

Předmětem dražby jsou níže specifikované spoluvlastnické podíly k nemovitým věcem v k.ú. Smíchov, obec Praha, zaps. na LV č. 4332, LV č. 3592, LV č. 3178, LV č. 3180 a LV č. 3184.

a) Spoluvlastnický podíl ve výši id. ? na bytové jednotce č. 3142/18, zaps. LV 4332 a LV 3178 Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. ? k bytové jednotce č. 3142/18, která se nachází na Praze 5 – Smíchov, Nesypka pod Petřínem. Bytový dům Smíchov, č.p. 3142, v němž se nachází bytová jednotka č. 3142/18, je situován v nové rezidenční zástavbě z let 1995-2000 v lukrativní lokalitě po pravé straně ulice U Nesypky č.p. 3142/6a. Jedná se o komplex několika bytových domů na rozhraní rezidenční zástavby a Petřínských sadů v samostatném oploceném komplexu přístupném z ulice U Nesypky. Atypický zděný bytovým dům s celkem 1 podzemním, 4 nadzemními podlažími a plochou střechou. Byt se nachází ve IV. NP o podlahové ploše min. 133,9 m2 s terasou o výměře 85,2 m2. V I. PP jsou společné prostory a garážové stání. Nadstandardně vybavený byt ve IV. NP s velkou terasou o velikosti 4+1. Byt má kuchyni s podlahovou plochou 9,20 m2, čtyři pokoje o PP 15,80 m2, 10,40 m2, 18,20 m2 a 40,10 m2, velkou halu o PP min. 15,90 m2, dvě koupelny a dva WC o PP 5,0 m2, 3,70 m2 a 2,10 m2, dále komoru o PP 7,60 m2. Dále terasu o PP 85,20 m2 a v I. PP sklep o PP 1,40 m2. Dům realizovaný jako novostavba v roce 1995. K bytové jednotce č. 3142/18 náleží příslušný spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu č.p. 3142 a na pozemku p. č. 3315/2.

b) Spoluvlastnický podíl ve výši id. 221/10166 k nebytové jednotce č. 3142/6 zaps. LV 3592 a LV 3178 Jedná se o garážové stání v podzemních garážích. Podlahová plocha jednotky č. 3142/6 je 508,3 m2. Jednotka č. 6 jsou celé prostory podzemních garáží. Id. ? garážového stání je polovinou části 1/23 z jednotky č. 6, tento podíl zahrnuje nejen vlastní garážové stání, ale i komunikace v podzemních garážích. K nebytové jednotce č. 3142/6 náleží příslušný spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 3142 a na pozemku p.č. 3315/2.

c) a d) Spoluvlastnický podíl ve výši id. 195/5716 k pozemku p.č. 3315/2 o celkové výměře 991 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně, památkově chráněné území a spoluvlastnický podíl ve výši id. 195/5716 ke společným částem budovy budovy Smíchov, č.p. 3142, způsob využití: byt. dům, na parcele 3315/2, vše zaps. na LV 3178

e) Spoluvlastnický podíl ve výši id. 539/20000 na pozemcích p.č. 3315/1 a p.č. 3315/12, zaps. na LV 3180 Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 539/20000 na pozemku p.č. 3315/1 o výměře 1 645 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně, památkově chráněné území, zemědělský půdní fond a na pozemku p.č. 3315/12 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně, památkově chráněné území

f) Spoluvlastnický podíl ve výši id. ? na pozemku p.č. 3315/10, zaps. na LV 3184 Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. ? na pozemku p.č. 3315/10 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně, památkově chráněné území. Na pozemku se nachází dvě venkovní stání, z nichž jedno je v podílovém spoluvlastnictví manželů Soudkových a Mgr. Soni Bernardové.

Při popisu předmětu dražby vycházel dražebník z dostupných dokumentů, dražebníkovi ani znalci nebyla umožněna prohlídka předmětu dražby.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném oznámením o konání opakované dražby.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 5.400.000, - Kč

Cena dosažená vydražením: 20.000.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.