/ Elektronická aukce / Nemovitosti / 291-EA/21

Id. 1/10 na pozemcích, k.ú. Zděchov

Detailní popis:

Soubor věcí nemovitých je tvořen těmito nemovitými věcmi: - spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/10 na pozemku parc. č. 1025 o výměře 388 m2, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond - spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/10 na pozemku parc. č. 1492/6 o výměře 1 232 m2, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond -spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/10 na pozemku parc. č. 1494/5 o výměře 61 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond vše zapsáno na LV č. 309, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, pro katastrální území Zděchov, obec Zděchov a okres Vsetín. dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/10 na LV č. 765 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, pro katastrální území Zděchov, obec Zděchov a okres Vsetín a dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/10 na LV č. 786 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, pro katastrální území Zděchov, obec Zděchov a okres Vsetín.


Nejnižší podání: 33.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 75.500,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.