/ Elektronická aukce / Nemovitosti / 290-EA/21

Id. 1/10 na pozemcích, k.ú. Slup

Detailní popis:

Soubor věcí nemovitých je zpeněžován pod názvem „Id. 1/10 na pozemcích, k.ú. Slup“ a je tvořen těmito nemovitostmi: spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/10 na pozemku parc. č. 2219 o výměře 2 792 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/10 na pozemku parc. č. 3019 o výměře 852 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond vše zapsáno na LV č. 106 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Slup, obec Slup a okres Znojmo (dále jen „předmět prodeje“).


Nejnižší podání: 5.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 5.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.