/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1301-EODD/21

Rekreační objekt Na Slatinách č. ev. 242, Praha 10 - Michle

Detailní popis:

Objekt se nachází v městské části Michle v obci Praha, na adrese Na Slatinách č.e. 242. Objekt je přístupný z místní zpevněné komunikace. Nalézá se v kolonii s rekreačními a nouzovým objekty. Západně od osady cca 50 m vede železnice a přibližně 120 m severozápadním směrem se nalézá rozvodna elektrického vedení. Dopravní dostupnost dobrá, 0,1 km na jih vede Jižní spojka – část Městského okruhu. Městská hromadná doprava je zastoupena autobusovou a tramvajovou dopravou. Autobusová zastávka Bohdalec se nalézá přibližně 0,8 km západním směrem, tramvajová zastávka Slavia je cca 1,2 km severně. Stavba č.e. 242 realizovaná na pozemku p.č. 3048/1, k.ú. Michle, obec Praha. Stáří stavby je odborně odhadnuto. Stavba je nepodsklepenou přízemní zděnou stavbou. Stavba je realizovaná klasickými zdícími postupy a užity jsou běžné materiály. Základy jsou smíšené bez funkční hydroizolace, svislá konstrukce je zděná. Střecha je sedlová, krov dřevěný, krytina je z osinkocementových šablon. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Dveře jsou dřevěné, vnitřní dveře chybí, nainstalovaný kovové zárubně neodborným způsobem. Okna standardní, nově instalovaná. Připojení na rozvod elektro, na vodu a objekt je odkanalizován. Voda je rozvedena jen do koupelny, která je tvořena neusazenou sprchovou vanou a provizorní sprchou. Elektro je rozvedeno neodborně, místy vedeno po povrchu stěn. Kuchyňská linka je podstandardní úpravě. Povrchové úpravy podlah jsou převážně z povlakových krytin – PVC, koberce. Vytápění objektu a ohřev TUV je lokálními zdroji. Záchod je suchý, venkovní. Dispoziční řešení: 2 pokoje, kuchyňský kout, koupelna – hygienický kout, zádveří. Technický stav stavby je špatný, stavební úpravy jsou převážně neodborného charakteru. Venkovní úpravy jsou v podstandardní úpravě a rozsahu. Stavba není evidována v katastru nemovitostí a není ani zakreslena v katastrální mapě. Pozemek p. č. 3048/1, na kterém je stavba realizována, má jinou vlastnickou strukturu. Podle nájemní smlouvy pozemku lze užívat stavbu jen k rekreačním účelům.


Nejnižší podání: 70.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 625.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.