/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1324-EDD/21

Bytová jednotka č. 618/4, Dolní Chodov

Detailní popis:

Předmětem dražby je bytová jednotka č. 618/4 a je tvořena těmito nemovitostmi: - bytová jednotka č. 618/4 vymezeno v: budova: Chodov, č.p. 616, 617, 618, byt. dům, LV 3596 na parcele 2211, LV 3596 parcela: 2211, způsob ochrany zastavěná plocha a nádvoří - spoluvlastnický podíl o velikosti 723/26580 na společných částech domu a pozemku zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, pro katastrální území Dolní Chodov, obec Chodov a okres Sokolov. Město Chodov leží 7 km západně od Karlových Varů. Ve městě rozšířená občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Dopravní spojení železniční a autobusovou dopravou s Karlovými Vary a Sokolovem. Bytový dům č.p. 616 - 618 po pravé straně ulice Hlavní, ve stávající rezidenční zástavbě. Bytový dům na LV 3596 v k.ú. Dolní Chodov: Bytový dům se třemi vchody č.p. 616-618 se sedmi nadzemními podlažími a plochou střechou. V I. NP společné prostory a jednotlivé sklepy k bytům, ve vchodech 616 a 618 po 13 BJ, ve vchodě 617 potom 19 BJ. Celkem 45 BJ v osobním vlastnictví. Zpeněžovaná BJ č. 618/4 ve II.NP vchodu č.p.618, po pravé straně schodiště. Bytový dům v původním stavu se zateplenou fasádou a novou krytinou. Vlastní bytová jednotka v původním stavu. Typový TO6B-KV obytný dům, stáří 49 roků. Dům je postaven na st. p.č. 221 o výměře 550 m2. Dům má 7 NP. Je běžně udržován, jeho technický stav odpovídá stáří. Je napojen na rozvody elektroinstalace, kanalizace, vodovodu, plynovodu a dálkového vytápění. Byt je v původním stavu bez revitalizace bytového jádra. UP plocha bytu 72,00 m2. Spoluvlastnický podíl 723/26580 na společných částech domu a pozemku. Dispoziční řešení: bytová jednotka velikosti 3+1 s balkonem a sklepní místností. Technické řešení: standardní panelový bytový dům, plochá střecha a foliová izolace klempířské konstrukce z poplast. plechu, vnější zateplená fasáda, betonové vnitřní schodiště. Bytová jednotka má standardní rozvody zdravotechniky a elektroinstalace, standardní zařizovací předměty - v koupelně vana a umyvadlo, samostatný splachovací záchod a standartní kuch. linka, plynový sporák. Vytápění ústřední centrální. Bytová jednotka má plastová okna, vnitřní dřevěné dveře do ocel. zárubní, typovou úpravu panelů, typové umakartové bytové jádro, betonové podlahy - krytina PVC. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží, a to včetně právního stavu k okamžiku nabytí vlastnictví k předmětu dražby dle § 30 zákona o veřejných dražbách.


Nejnižší podání: 1.150.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 1.160.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.