/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1317-EDD/21

Pozemek k rekreačním účelům či bydlení - Vodojem Svéráz

Detailní popis:

Prodej z insolvenčního řízení dlužníka nejvyšší nabídce. Jedná se o pozemek parc. č. 1981/1 o výměře 1463 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, k.ú. Hašlovice. Je možné využít na bydlení či rekreaci. Jedná se o mírně svažitý pozemek směrem k východu přibližně obdélníkového tvaru s krčkem zajišťujícím právní přístup z veřejné komunikace. Na pozemku se nachází stavba nezapsaná a nezakreslená v KN – vodojem Svéráz. Jedná se o inženýrské dílo zděné nadzemní části s cca 500 m3 nádrží z železobetonu. dílo pochází z r. 1929 dle inventární karty. Dílo je nevyužívané bez rekonstrukcí a oprav.


Nejnižší podání: 336.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 2.842.000, - Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.