/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1294 EDD

Provozní objekt k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště

Detailní popis:

stavba bez čp/če, způsob využití: zem. stav, stojící na pozemcích jiných vlastníků – na parcele St. 344/6, LV 1041 a parcele St. 344/7, LV 1258, zaps. na LV č. 1573 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště, pro katastrální území Bílovice u Uherského Hradiště, obec Bílovice a okres Uherské Hradiště


Nejnižší podání: 250.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 455.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.