/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1296-EDD/21

Areál bývalé pekárny Jalubí, č.p. 102

Detailní popis:

Prodej areálu bývalé pekárny v obci Jalubí. Provozní budova č.p. 102 situovaná na pozemku p.č. St. 33 o výměře 237 m2 jiného vlastníka (LV 3047), volně stojící, v rovinném terénu, při točně autobusů, v centru obce. Objekt bývalé pekárny firmy Zetík je dlouhodobě opuštěn, nyní v části slouží ke skladování a výrobě dřevěných prvků „Větrného mlýna“. Původní pekárna sestávala ze vstupu z průčelní strany, přes zádveří na chodbu. Vlevo do ulice byla prodejna, vpravo pekárna, do dvora byly skladové prostory, šatna, sprcha a WC pro zaměstnance. Vrata pro zásobování byly v jižním štítu. Konstrukčně je objekt zděný v tloušťce 45 cm ze smíšeného materiálu, z pálených i nepálených cihel, tvárnic, osazený na betonových pasech. Stropy jsou v hlavní části s rovnými podhledy, plechové, v přístavbě do dvora i s dřevěnými, viditelnými trámky, v levé části jsou i propadlé. Krov je sedlový, krytina z nepálených tašek, oplechování pouze pozinkovanými žlaby ve dvorní části. Fasádní omítky okopány, vnitřní omítky dvouvrstvé, doplněný bělninovými obklady. Podlahy dle účelu jednotlivých místností, převážně dlažby, dále PVC, v malé části i cementový potěr. Okna zdvojená, smíšená, dveře plastové, vrata plechová do kovového rámu. Vytápění je pouze lokální, na tuhá paliva. Elektroinstalace světelná i třífázová, jištění pojistkovými automaty, rozvody studené i teplé vody. Vybavení splachovacím WC a sprchou, s odpojenou vodou.


Nejnižší podání: 448.690,- Kč

Cena dosažená vydražením: 448.690,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.