/ Elektronická aukce / Pohledávky / 299-EA/21

Pohledávky dlužníka KOVSTA s.r.o.

Detailní popis:

Soubor pohledávek je prodáván pod názvem: „Pohledávky dlužníka KOVSTA s.r.o.“ Pohledávky jsou nejisté a sporné. Vyhlašovatel neposkytuje žádná prohlášení a nenese žádnou odpovědnost za vady pohledávek, jejich existenci, výši nebo dobytnost. Položka v soupisu Podstaty Pohledávka - věřitel: 4 Pohledávka za společností FYSCON s.r.o., IČ: 06461824, se sídlem Vavrečkova 5262,Zlín, z titulu neuhrazené dodávky plechových výrobků z materiálu Dlužníka ve výši 3.535,00 Kč se splatností 30.3.2019 dle faktury 190100125 vydané dne 28.2.2019. 5 Pohledávka za společností HD Kovo Otrokovice, s.r.o., IČ: 07170190, se sídlem Nábřeží 508, Otrokovice, z titulu neuhrazené dodávky plechových výrobků z materiálu Dlužníka ve výši 19.675,- Kč se splatností 10.7.2019 dle faktury 190100460 vydané dne 26.6.2019. 6 Pohledávka za společností Hydraulic Truck Trading s.r.o., IČ: 04775902, se sídlem Na Hrázi 652/2 Kroměříž, z titulu neuhrazené dodávky plechových výrobků z materiálu Dlužníka, na které byly vystaveny faktury č. 190100586 ze dne 8.8.2019 na částku 4.497,- Kč, splatná 22.8.2019 a č. 20100031 ze dne 27.1.2020 na částku 22.194,- Kč, splatná 10.2.2020. 8 Pohledávka za společností KOVO Store Plus s.r.o. (dříve Kovo Soják, s.r.o.), IČ: 27727645, se sídlem Chudenická 1059/30, Praha-Hostivař, z titulu neuhrazených dodávek pálených výrobků z materiálu Dlužníka na které byly vystaveny faktury: č. 170100363 ze dne 12.6.2017 na částku 70.580,- Kč, splatná dne 26.6.2017 - k úhradě zbývá 21.895,- Kč; č. 170100490 ze dne 2.8.2017 na částku 29.597,- Kč, splatná dne 16.8.2017; č. 170100543 ze dne 29.8.2017 na částku 7.636,- Kč, splatná 12.9.2017; č. 170100632 ze dne 6.10.2017 na částku 42.784,- Kč, splatná 20.10.2017 12 Pohledávka za dlužníkem Patrik Búlik, IČ: 02900122, se sídlem Mechnáčky I 766, Strání - Květná, z titulu neuhrazené dodávky plechových výrobků z materiálu Dlužníka dle faktury 180100337 vydané dne 13.4.2018 a splatné 27.42018 - k úhradě zbývá 5.200,- Kč. 14 Pohledávka za společností stauner palet s.r.o., IČ: 25238701, se sídlem Starý Klíčov 143, Mrákov, z titulu neuhrazených dodávek na zakázku vyrobených palet, na které byly vystaveny faktury: č.180100723 ze dne 27.8.2018 ze dne 27.8.2018, splatná 17.9.2018 - zbývá k úhradě 33.185,18 Kč; č. 180100724 ze dne 29.8.2018, splatná 19.9.2018 - zbývá k úhradě 33.638,- Kč; č. 180100725 ze dne 29.8.2018, splatná 19.9.2018 - zbývá k úhradě 121.000,- Kč; č. 180100726 ze dne 29.8.2018, splatná 19.9.2018 - zbývá k úhradě 80.586,- Kč; č. 180100730 ze dne 19.9.2018, splatná 10.10.2018 - zbývá k úhradě 64.711,- Kč; č. 180100731 ze dne 19.9.2018, splatná 10.10.2018 - zbývá k úhradě 89.782,- Kč; č. 180100732 ze dne 19.9.2018, splatná 10.10.2018 - zbývá k úhradě 47.045,- Kč; č. 180100733 ze dne 19.9.2018, splatná 10.10.2018 - zbývá k úhradě 92.650,- Kč; č. 180100734 ze dne 19.9.2018, splatná 10.10.2018 - zbývá k úhradě 108.053,- Kč; č. 180100735 ze dne 19.9.2018, splatná 10.10.2018 - zbývá k úhradě 42.653,- Kč; č. 180100736 ze dne 19.9.2018, splatná 10.10.2018 - zbývá k úhradě 105.210,- Kč; č. 180100737 ze dne 21.9.2018, splatná 12.10.2018 - zbývá k úhradě 42.653,- Kč; č. 180100738 ze dne 25.9.2018, splatná 16.10.2018 - zbývá k úhradě 50.300,- Kč; č. 180100773 ze dne 1.10.2018, splatná 22.10.2018 - zbývá k úhradě 56.870,- Kč;


Nejnižší podání: 200.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 210.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.