/ Klasická dražba / Nemovitosti / 1290-DD/21

Stavební parcela D1 o výměře 727 m2, Veselí nad Moravou – Hutník

Detailní popis:

Atraktivní stavební parcela D1, která se nachází ve městě Veselí nad Moravou, lokalita pro výstavbu rodinných domů „Hutník“ na východním okraji města. Podmínky zástavby v této lokalitě jsou specifikovány v Územní studii – Území pro výstavbu rodinných domů Hutník.

Jedná se o pozemek parc. č. 4647/244 o výměře 727 m2.

Veřejnou infrastrukturu se zavázalo vybudovat Město Veselí nad Moravou, a to v následujícím rozsahu:
a) dopravní infrastruktura: výstavba nových pozemních komunikací, parkovacích pásů (mající povahu veřejného parkovacího místa) a příjezdových ploch k jednotlivým rodinným domům (o šířce cca 3,5 m)k hraně předmětného pozemku;
b) technická infrastruktura: vodovodní řád, kanalizační řád, plynovodní řád a kabelové rozvody nízkého napětí (NN), HDPE chránička pro optický kabel, včetně přípojek technické infrastruktury k hraně předmětného pozemku s výjimkou vodovodní přípojky a HDPE chráničky, a dále veřejné osvětlení;
c) sadové úpravy: výsadba zeleně, trávníků, keřů a stromů na předmětných pozemcích.


Nejnižší podání: 1.309.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 1.860.000, - Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.