/ Elektronická aukce / Nemovitosti / 289-EA/21

Soubor lesních pozemků, k.ú. Kamenka, okr. Nový Jičín

Detailní popis:

Prodej souboru věcí nemovitých z majetkové podstaty dlužníka formou elektronické aukce. Soubor věcí nemovitých je tvořen tímto: - pozemek parc. č. 737 o výměře 4 093 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa - pozemek parc. č. 738 o výměře 9 151 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa - pozemek parc. č. 962 o výměře 3 060 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa - pozemek parc č. 1075 o výměře 1 087 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa - pozemek parc. č. 1468/1 o výměře 492 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín, pro katastrální území Kamenka, obec Odry a okres Nový Jičín. Pozemky vedené jako lesní, z hlediska platného SÚP určeny pouze k lesní výrobě. Situování pozemků je zřejmé z přiložených fotografií. Pozemky p.č. 737, p.č. 738 a p.č. 962 z větší části bez porostů, porosty pouze v okrajové části ve stáří do 15 let. Pozemek p.č. 1075 a 1468/1 porostlé smíšeným porostem - smrk, buk, habr bříza ve stáří do 70 let, v zakmenění do 60%. Celková plocha pozemků činí 17 883 m2.


Nejnižší podání: 190.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 190.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.