/ Elektronická aukce / Nemovitosti / 288-EA/21

Soubor pozemků, k.ú. Klokočůvek, okr. Nový Jičín

Detailní popis:

Prodej souboru věcí nemovitých z majetkové podstaty dlužníka formou elektronické aukce. Soubor věcí nemovitých je tvořen tímto: - pozemek parc. č. 957/1 o výměře 993 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha - pozemek parc. č. 957/2 o výměře 140 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace - pozemek parc. č. 957/3 o výměře 64 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha - pozemek parc. č. 962/1 o výměře 3 891 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond - pozemek parc. č. 962/2 o výměře 247 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín, pro katastrální území Klokočůvek, obec Odry a okres Nový Jičín. Pozemky jsou vedeny jako orná půda, v užívání je travní porost mezi lesem a místní komunikací do rekreačního areálu. Z hlediska platného SÚP jsou pozemky určeny pouze k zemědělskému využití. Ostatní pozemky vedeny jako ostatní plochy situovány mezi silnicí a vodotečí. Celková plocha pozemků činí 5 335 m2.


Nejnižší podání: 100.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 100.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.