/ Klasická dražba / Nemovitosti / 1274-DD/21

Obslužná budova 91/C ZPS Zlín

Detailní popis:

Předmět dražby se nachází ve Statutárním městě Zlín, které je součástí okresu Zlín a náleží pod Zlínský kraj. Dražené nemovitosti se nachází cca 1,7 km jihozápadně od centra Zlína, na třídě Tomáše Bati, na okraji bývalého areálu Svit (jedná se o budovu č. 91/C sousedící s budovou č. 91), v průmyslové a administrativní části areálu bývalého areálu Baťových závodů, později Svit.

Objekt bez čp/če, jiná stavba, který je součástí pozemku parc. č. St. 6088 o výměře 186 m2, zastavěná plocha a nádvoří Dispoziční řešení: volné prostory autodílny, kancelář a sociální zařízení o celkové podlahové ploše 231 m2.

Technické řešení: betonové pásy s vodorovnou izolací, svislé konstrukce kovová s vyzdívkou, železobetonové panelové stropy, plochá střecha a živičná krytina, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní vápenné omítky hladké, vnější zateplená fasáda, schody chybí, vnitřní dveře dřevěné, sekční vrata, okna hliníková, betonové lité podlahy, ústřední plynové topení a podstropní panely, elektroinstalace 240/400 V a bleskosvod, rozvod teplé i studené vody, odkanalizování, elektrický bojler na ohřev TUV, umývadlo a WC. Objekt z roku 1968, s celkovou rekonstrukcí v roce 2020. Užitná plocha: 167,01 m2. Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě.

Pozemek parc. č. 1152/15 o výměře 28 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně.


Nejnižší podání: 5.000.000, - Kč

Cena dosažená vydražením: 8.050.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.