/ Klasická dražba / Nemovitosti / 1277-DD/21

Rodinný dům Bohuslavice u Zlína, č.p. 152

Detailní popis:

Obec Bohuslavice u Zlína leží cca 7 km jihozápadně od krajského města Zlín. V obci základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Oceňovaný dům se nachází po pravé straně slepé místní komunikace, ve stávající rezidenční zástavbě.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt se sedlovou střechou a volným půdním prostorem. Dům byl postaven asi ve 30. letech minulého století. Na nemovitosti byla započata rekonstrukce, jedná se tedy o hrubou stavbu s dřevěným krovem a krytinou, byly dokončeny bourací práce, příslušenství objekt nemá. Přípojky inženýrských sítí nebylo možné zjistit, pravděpodobně budou muset být realizovány nové. Rodinný dům leží na pozemku p.č. St. 293 o výměře 332 m2, ve funkčním celku jsou součástí nemovitosti pozemky předzahrádky a zahrady. Jedná se o pozemky p.č. 1370/22 o výměře 158 m2 a p.č. 1370/26 o výměře 282 m2. Celková plocha pozemků činí 772 m2.

Rodinný dům: dispoziční řešení: pouze volné prostory po vybouraných vnitřních příčkách technické řešení: kamenné základy a zdivo v tl. do 80 cm bez funkční izolaci proti zemní vlhkosti, z části z nepálených cihel. Stropy nad I.NP dřevěné trámové, dřevěný sedlový krov a pálená krytina, žlaby a svody z pozink. plechu, venkovní hladká původní omítka z ulice, ze dvora chybí. Vnitřní z části nové hrubé omítky, z větší části chybí. Betonové podlahy v části objektu, dřevěná dvojitá okna z ulice a dřevěné vchodové dveře a vrata z ulice. Ostatní konstrukce se nevyskytují.


Nejnižší podání: 1.700.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 1.700.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.