/ Elektronická aukce / Nemovitosti /

Pozemek parc. č. 1393, k.ú. Ohrazení

Detailní popis:

Předmětem prodeje je pozemek parc. č. 1393 o výměře 640 m2, druh pozemku ostatní plocha, využívaný pro funkci lesa. Pozemek se nachází v obci Ledenice, okres České Budějovice, katastrální území Ohrazení. Na pozemku se nachází porost lesního charakteru a není oplocený. Pozemek je mírně svažitý. Přístup k němu je přes soukromé pozemky jiných vlastníků – věcné břemeno ve prospěch majitele prodávaného pozemku není zřízeno. Na pozemku se nenacházejí žádné stavby. Pozemek se nachází na samotě a charakter okolí odpovídá řídce obydlené oblasti – v blízkosti osady „U Císaře“. Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. Pozemek není připojen k žádným inženýrským sítím. Dle územního plánu obce je pozemek součástí ploch smíšených, nezastavěného území, rovněž je součástí plochy lokálního biokoridoru.


Nejnižší podání: 22.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 22.500,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.