/ Klasická dražba / Pohledávky /

Pohledávka ALACRAN s.r.o.

Detailní popis:

Dražená pohledávka spol. ALACRAN s.r.o. za dlužníkem Irenejem Štalmachem, nar. 11.7.1974, bytem Kouřim, Nové Město 176, okr. Kolín, PSČ 281 61, je v současné době v rámci insolvenčního řízení dlužníka ALACRAN s.r.o. vymáhána prostřednictvím exekučního řízení vedeného pod sp. zn. 203 EX 31974/2016 u Exekutorského úřadu v Přerově, JUDr. Lukáše Jíchy, soudního exekutora. Pohledávka v celkové výši 2,109.984 Kč, z níž jistina činí výši 2,049.000 Kč a příslušenství zahrnující náhradu nákladů řízení činí výši 60.984 Kč, byla přiznána Mgr. Davidu Gregorovi, jako insolvenčnímu správci dlužníka ALACRAN s.r.o. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 12.5.2016 s č.j. 193 ICm 2193/2015-29, který nabyl právní moci dne 22.6.2016 a je vykonatelný ve spojení s Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17.8.2017 s č.j. 193 ICm 2193/2015-104 a Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 31.7.2018 s č.j. 102 VSPH 640/2017-123. Pohledávka v celkové výši 2,109.984 Kč byla částečně vymožena z předmětné exekuce v rozsahu částky 182.464,33 Kč a zbývá k úhradě částka v celkové výši 1,927.519,67 Kč, která je předmětem dražby.


Nejnižší podání: 500.000,- Kč

Cena dosažená vydražením:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.