/ Elektronická dražba / Nemovitosti /

Stavební pozemek k.ú. Sobín, Praha

Detailní popis:

Stavební pozemek leží v hlavním městě Praha – Zličín – Sobín, v okrajové, západní části Sobína, na konci ulice Valtická (za rodinným domem Valtická 130/9, Sobín). Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru, mírně svažitý, převážně zatravněný, částečně oplocený. Přístup a příjezd na dražený pozemek ze severní strany z nezpevněného pozemku parc. č. 41/11 zahrada ve vlastnictví jiných vlastníků. Služebnost není zapsaná v evidenci Katastru nemovitostí. Dále je přístup a příjezd na dražený pozemek z komunikace Valtická, parc. č. 237 ve vlastnictví Hlavní město Praha, který je před draženým pozemkem nezpevněný. Z jižní strany pozemek sousedí se Sobínským potokem. Na draženém pozemku lze stavět s podmínkou vybudování zpevněné příjezdové komunikace (na parc. č. 41/11 a na části parc. č. 237), spodní, jižní část pozemku u Sobínského potoka nezastavitelná (zelené ochranné pásmo vodoteče). V ulici Valtická je vodovod a kanalizace, plyn a elektro. Na draženém pozemku je vrtaná studna. Pozemek je neudržovaný a zpustlý. Dle územního plánování Prahy 17 se pozemky v této lokalitě řeší (v rámci zastavitelnosti) koeficientem. V tomto případě je to kof. 0,2 podlažních ploch. Zbytek je zeleň. Při ploše tohoto pozemku je chráněná část Sobínský potok 839,5 m2. Stavba cca 242 m2 = všechny budovy na pozemku. Zahrada musí mít 786,5 m2 a zbytek spadá pod chráněné území Sobínského potoka, tam se nesmí dělat nic. Hlavní město Praha – část Sobín je městskou čtvrtí na severozápadě městské části Praha – Zličín, městský správní obvod Praha 17. Dojezdová vzdálenost na metro Zličín cca 10 min.


Nejnižší podání: 7.700.000, - Kč

Cena dosažená vydražením: 8.860.000, - Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.