/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1266-EDD/21

Výrobně – provozní areál Jaroměřice nad Rokytnou, Třebíč

Detailní popis:

Jedná se o provozní objekt ve městě Jaroměřice nad Rokytnou, ležící asi 12 km jižně od Třebíče. Ve městě je kompletní infrastruktura a rozšířená občanská vybavenost. Dopravní autobusové a vlakové napojení. Dražený areál se nachází v k.ú. Popovice nad Rokytnou asi 1,5 km od středu města po levé straně ulice Nádražní.

Jedná se o areál bývalého výrobního družstva „Snaha Jihlava”, který se zabýval výrobou kožené galanterie. Po ukončení výroby sloužil do roku 2018 ke skladování produktů VD, následně byl odprodán a do dnešního dne je nevyužívaný.

Původně objekt asi z 20. let minulého století přízemní po levé straně a v čele nádvoří, počátkem 70. let provedena přístavba dvoupodlažní části ze severní strany a nadstavba II. NP dvorní části. Na pozemku p.č. 325/3 je v KN nezapsaný přízemní objekt skladů v havarijním stavu.

Pozemky o celkové výměře 11.092 m2.


Nejnižší podání: 5.800.000, - Kč

Cena dosažená vydražením: 7.660.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.