/ Klasická aukce / Nemovitosti

Pozemek parc. č. 531/71, k. ú. Marefy

Detailní popis:

Jedná se o prodej pozemku ve vlastnictví Města Bučovice - parc. č. 531/71, k. ú. Marefy o výměře 2038 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha) oddělený geometrickým plánem č. 1181-57/2020 z pozemku parc. č. 531/8 v k. ú. Marefy, a to formou aukce. Pozemek se nachází v Bučovicích, katastrální území a místní část Marefy, která není stavebně srostlá s vlastní obcí Bučovice. Pozemek je rovinatý, v současné době zemědělsky obdělávaný. Dle územního plánu je pozemek zařazen jako VD – výroba a skladování, drobná řemeslná výroba. V sousedství se nacházejí provozovny s drobnou, potravinářskou a zemědělskou výrobou. K pozemku není zřízena komunikace, ale je možnost ji vybudovat na obecních pozemcích a sítě jsou v dosahu do 100 m. K pozemku se váže pachtovní smlouva uzavřené se společností P R O A G R O, spol. s r. o., se sídlem Bučovice, Marefy 140, 685 01, IČ: 469 77 295.


Navrhovatel: Město Bučovice


Místo konání:
v obřadní síni MÚ, na adrese Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, vchod z ul. Smetanovy – 1. patro

Informace:

Datum konání: 15. dubna 2021 11:00

Nejnižší podání: 1.630.400,- Kč

Minimální příhoz: 10.000,- Kč

Dražební jistota: 200.000,- Kč


Dokumenty ke stažení:

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.