/ Elektronická dražba / Nemovitosti /

RD Kotovice, č.p. 54

Detailní popis:

Jedná se o přízemní, zděný, z části podsklepený rodinný dům se sedlovou střechou a pravděpodobně volným půdním prostorem, do kterého se bude provádět vestavba (osazena střešní okna), k objektu je přistavena dvoupodlažní část. Objekt obdélníkového půdorysu má pravděpodobně pouze jednu bytovou jednotku v původní části a pravděpodobně druhou v přístavbě a je situovaný na pozemku p.č. St. 57. Základy pravděpodobně kamenné, smíšené zdivo (pálená a nepálená cihla, kámen, tvárnice) bez funkční izolace. Dřevěné stropy s omítaným podhledem, sedlový krov a pálená krytina. Klempířské konstrukce z FeZn plechu, venkovní omítky hladké u přístavby chybí. Přístavba realizovaná z tvárnic Ytong, II.NP z tvárnic Porfix a má plochou střechu. Vnitřní hladké omítky, betonové podlahy a pravděpodobně palubové nebo PVC podlahy, cementový potěr. Vnitřní obklady pravděpodobně minimálního rozsahu bělninové. Dřevěná zdvojená okna, dřevěné dveře do rámových nebo ocelových zárubní. Vnitřní rozvody silnoproudu, pravděpodobně pouze studené vody. Vytápění lokální, pouze umyvadlo, vana a pravděpodobně splachovací WC. Objekt ve špatném ST stavu ke kompletní rekonstrukci a to včetně prvků dlouhodobé životnosti. Zděná přístavba nedokončena, pravděpodobně pouze prvky dlouhodobé životnosti. Dům je napojen na inženýrské sítě: rozvody elektro a vody. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 let. V obci minimální občanská vybavenost, místní infrastrukturu tvoří veřejný vodovod a dešťová kanalizace. Oceňovaný RD situovaný po pravé straně silnice při vjezdu do obce od Chotěšova. V místě možnost napojení na inženýrské sítě obce. Předmět dražby se draží, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 1.060.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 1.430.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.