/ Elektronická dražba / Nemovitosti /

Areál Český Brod

Detailní popis:

Areál je situován na JZ asi 700 m od koncové zástavby města v křižovatce silnic I/12 a II/113 v průmyslové zóně. Celý areál je pravděpodobně napojen na rozvody NN a veřejného vodovodu. Kanalizace je pravděpodobně řešena vlastní ČOV, přívod plynu v lokalitě není. Velká část areálu má zpevněné plochy ze zámkové dlažby sloužící v době provozu jako odstavné a parkovací plochy, v části jsou postaveny lehké ocelové přístřešky, které sloužily jako provizorní krytá stání. Hlavní objekt je realizován na pozemku p.č. 1991, na pozemku p.č. 1607 je přízemní zděný objekt bývalé kotelny, která sloužila pro bývalé zahradnictví, ostatní stavební objekty jsou asanovány. Celý areál je oplocen. Město Český Brod, okres Kolín, Středočeský kraj je město s rozšířenou občanskou vybaveností a kompletní infrastrukturou. Leží cca 20 km západně od Kolína na trase silnice I/12 z Kolína do Prahy. Připojení na D11 ve vzdálenosti 5 km - exit 25. Objekt na pozemku p.č. 1991 byl postaven jako novostavba v roce 1997 a sloužil jako prodejna osobních automobilů a servis zn. „Škoda”. Dispoziční řešení: ze severní strany je vlastní prodejna OA, kancelářské prostory a sociální zařízení, část prostor je dvoupodlažní. V druhém podlaží se nachází kanceláře vedoucího a jsou přístupné ocelovým točitým schodištěm. Na prostory prodejny navazují otevřené prostory vlastního servisu se skladovým zázemím a sociálním zařízením zaměstnanců. Konstrukční řešení: montovaná ocelová konstrukce s oboustranným opláštěním - z vnitřní strany sádrokartonová konstrukce, z vnější strany OSB desky se zateplenou fasádou. Střešní konstrukci tvoří ocelové příhradové nosníky osazené na ocelové sloupy a žb. patky. Prostory prodejny a příslušné hygienické zařízení mají zavěšené SDK podhledy. Podlahy jsou betonové opatřené keramickou zátěžovou dlažbou. Objekt je delší dobu neužívaný, všechny vnitřní zařizovací předměty a rozvody instalací jsou buď poškozené, nebo nefunkční a v případě dalšího používání objektu bude nutná jejich výměna. Vzhledem k charakteru objektu by byla vhodná jeho asanace a využití území pro jiný typ zástavby. Celková plocha pozemků 32.833 m2. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 29.000.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 35.755.555,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.