/ Elektronická dražba / Nemovitosti /

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 k pozemku parc. č. 1406/22 o výměře 2890 m2

Detailní popis:

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši id. ? k Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK): - parc. č. 1406/22 o výměře 2890 m2 zapsáno na LV č. 476 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro katastrální území Krucemburk, obec Krucemburk a okres Havlíčkův Brod. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. ? k pozemku zaps. ve zjednodušené evidenci KN – parc. č. 1406/22, situovaný na severním břehu rybníku Řeka se současným využití kempu využité ke stanovaní. U pozemku dosažitelné napojení na elektro, ostatní sítě nejsou k dispozici. Městys Krucemburk je obcí se samostatnou působností. Je zde mateřská, základní škola, základní umělecká škola, prodejna, restaurace a zdravotní zařízení. V obci autobusová doprava, vlak v nedalekém Ždírci nad Doubravou. Pozemek se nachází dle územního plánu v návrhové ploše Z25 s navrhovaným využitím RH – rekreace hromadná, s možností staveb ubytovacích zařízení a staveb souvisejících s účelem využití.


Nejnižší podání: 400.000, - Kč

Cena dosažená vydražením: 1.030.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.